Significa

VGM-66001

Product code VGM-66001
Size 600 x 600 mm
Face 1
Surface Full body
Tile Style Updating
Tile Material Salt and pepper (Color body)
Performance Flooring
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Quy cách đóng gói

Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm VGM-66001 gạch xương muối tiêu đồng chất, màu be

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Tiêu chuẩn Kết quả
1 Độ hút nước % E ≤ 0,5%  E ≤ 0,11%
2 Cường độ chịu uốn N/mm² ≥35 ≥48,6
3 Độ cứng bề mặt Mohs ≥5 ≥5
4 Độ dày mm Không quy định 9 mm (-0,2)

Phương pháp đo: TCVN 6415:2016

Quy cách đóng gói sản phẩm VGM-66001 – Grand Ceramics

Số lượng viên/Hộp M2/Hộp KG/Hộp (±5%) Số hộp/Pallet M2/Pallet KG/Pallet (±5%)
4 1.44 30 88 126,72 2.640

Ghi chú: Quy cách đóng gói áp dụng cho Pallet gỗ có kích thước: 1,1m x 1,1m

back to top