Refind

CCK-36001

Product code CCK-36001
Size 300 x 600 mm
Face 1
Surface Shaping mold
Tile Style Concrete Effect
Tile Material Full body
Performance Flooring, Walling
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Quy cách đóng gói

Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm CCK-36001 gạch xương đồng chất, màu xám nhạt

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Tiêu chuẩn Kết quả
1 Độ hút nước % E ≤ 0,5%  E ≤ 0,2%
2 Cường độ chịu uốn N/mm² ≥35 ≥37
3 Độ cứng bề mặt Mohs ≥5 ≥5
4 Độ dày mm Không quy định 9,5 mm (-0,3)

Phương pháp đo: TCVN 6415:2019

Quy cách đóng gói sản phẩm CCK-36001 – Bộ sưu tập Refind Colletion 2023, Grand Ceramics

Số lượng viên/Hộp M2/Hộp KG/Hộp (±5%) Số hộp/Pallet M2/Pallet KG/Pallet (±5%)
8 1,44 30 40 57,6 1.240

Ghi chú: Quy cách đóng gói áp dụng cho Pallet gỗ có kích thước: 1,1m x 1,1m

back to top