Classico

C44MS604

Product code C44MS604
Size 400 x 400 mm
Face 6
Surface Crystals
Tile Style Marble Effect
Tile Material Salt and pepper (Color body)
Performance Flooring
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Quy cách đóng gói

Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm C44MS604 gạch vân đá Marble, tinh thể, màu nâu

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Tiêu chuẩn Kết quả
1 Độ hút nước % E ≤ 0,5% E ≤ 0,12%
2 Cường độ chịu uốn N/mm² ≥35 ≥38,5
3 Độ cứng bề mặt Mohs ≥5 ≥5
4 Độ dày mm Không quy định 9 mm (±0,2)

Phương pháp đo: TCVN 7745:2006

Quy cách đóng gói sản phẩm C44MS604 Bộ sưu tập Classico Colletion 2023 – Grand Ceramics

Số lượng viên/Hộp m²/Hộp Kg/Hộp (±5%) Số hộp/Pallet m²/Pallet Kg/Pallet (±5%)
10 1,6 29,5 56 89,6 1.652

Ghi chú: Quy cách đóng gói áp dụng cho Pallet gỗ có kích thước: 1,1m x 1,1m

back to top