Significa

AMM-44008

Product code AMM-44008
Size 400 x 400 mm
Face 16
Surface Matte enamel (matt)
Tile Style Marble Effect
Tile Material Porcelain
Performance Flooring
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Quy cách đóng gói

Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm AMM-44008 gạch vân đá Marble, men matt, màu nâu

STT Các chỉ tiêu Đơn vị Tiêu chuẩn Kết quả
1 Độ hút nước % 0,5% ≤ E ≤ 3% E ≤ 2%
2 Cường độ chịu uốn N/mm² ≥30 ≥35
3 Độ cứng bề mặt Mohs ≥6 ≥6
4 Độ dày mm Không quy định 9 mm (±0,2)

Phương pháp đo: TCVN 7745:2006

Quy cách đóng gói sản phẩm AMM-44008 Bộ sưu tập Significa Colletion 2023 – Grand Ceramics

Số lượng viên/Hộp m²/Hộp Kg/Hộp (±5%) Số hộp/Pallet m²/Pallet Kg/Pallet (±5%)
10 1,6 29,5 56 89,6 1.652

Ghi chú: Quy cách đóng gói áp dụng cho Pallet gỗ có kích thước: 1,1 x 1,1m

back to top